Годишните прегледи за автомобили – защо са задължителни?

Превозните средства, които са регистрирани в страната подлежат ежегодно на задължителен преглед относно техническото им състояние. Това не е маловажно, тъй като документа, който ви издава пункта, обслужил автомобила гарантира за това как ще се държи на пътя автомобила Ви например. За да получите такова удостоверение е нужно превозното средство да отговаря технически на определени параметри. Информираността по отношение изправността на превозното средство никак не е без значение. При проверка от органите на КАТ задължително се изисква и представянето на документ, който гарантира изрядноста  на возилото.1

Самото име на прегледа говори за неговата периодичност. Всяка година водачите на превозни средства са длъжни да преминат такъв оглед за да гарантират безопасността на управляваните автомобили. Други категории превозни средства, тези които превозват пътници например подлежат на такъв контрол два пъти годишно. Товарните автомобили, които са на възраст повече от  години също са длъжни да преминават такъв преглед на шестмесечие.

За всички нови автомобили годишните технически прегледи се извършват след третата година, като последователността след това е на две години от първия преглед, а след петата година отново ежегодно както всички останали.  В Бургас ГТП можете да извършите в Автотест2000. Документите, които се изискват при преминаването на прегледа са съгласно нормативната уредба, а именно: Регистрационният талон на автомобила(като тук представяте големият и малкият талон), застраховка гражданска отговорност, която разбира се следва да е валидна, Квитанция за платен данък(тук уточнението е че лицата, които са категоризирани с ТЕЛК решение представят него, тъй като не заплащат данък за автомобила си), шофьорска книжка на собственика или обичайният водач на превозното средство. Автомобилите с газови уредби подлежат на малко по-специфичен контрол. Те трябва да разполагат с маркировка, която да идентифицира използваното гориво, в случая газ. Този стикер удостоверява изправността на уредбата.

Минималното време за преглед на автомобила е минути 30-40 минути. По време на прегледа има непрекъснато видео наблюдение. Това се налага поради зачестили измами с автомобили, чиито собственици само заплащат таксата, а реален преглед не се извършва.

Всички системи на автомобила подлежат на инспекция. При техническа неизправност собственика или водача получава предписание за отстраняване и едва след извършване на ремонта може да получи талон за преминат ГТП. В Бургас Автотест2000 ще извърши комплексно и качествено обслужване на превозното Ви средство. При оглед на автомобила се прави оценка на състоянието на спирачната система, изправността на всички светлини, състоянието на кормилното управление, окачване, гуми, състоянието на рамата, дали всички уреди в купето работят, дали автомобила е оборудван със заредена аптечка, колани, пожарогасител и всички задължителни атрибути.

За извършващия прегледа не важно как изглежда превозното средство на външен вид, а това какво е неговото техническо състояние.

За неявяване в срок и липса на ГТП водача подлежи на санкция. Затова не чакайте последният ден за да извършите ГТП, направете го сега в Автотест2000 Бургас.