Намалете производствените разходи с висококачествени плугове от MASS

Фермерите разчитат на машините и техниката за ефективното и качествено обработване на земята. Има такъв инвентар, без който обаче е непосилно а се постигне висока производителност и бързо обслужване на съответните участъци. От столетия плуговете заемат основна роля в агротехническите действия и са се превърнали и днес в основен ресурс, който осигурява надеждно, качествено и рентабилно обработване. С годините основната разлика при употребата на този инвентар е теглещата сила, увеличаване големината и функционалността на съвременните плугове. С годините производителите на такъв вид техника използват опита и уменията на земеделците като фактор, който да ги насочи към това да се създадат наистина висококачествени  здрави съоръжения, които да повишат производителността и ефективността от тяхното използване.олекотени плугове

Видове плугове. По отношение на разнообразието на плуговете като прикачен инвентар основно на пазара се предлагат няколко вида – обръщателни, навесни, олекотени, лозаро-овощарски. В зависимост от потребностите и ангажиментите на фермерите за постигане на високи резултати се избира съответния модел плуг. Самите наименования на плуговете показват каква е основната им роля за стопанството. Всеки един от тях обаче има мисия да направи почвата максимално добре обработена за а могат вече засетите или тепърва засяващите се култури да получат необходимата им хранителна стойност за ефективно развитие.

Плуговете са с различна работна ширина, възможност за обработка на по-голям терен с едно минаване на тялото, което на практика намалява производствените разходи на стопанството. Затова много крупни и едри земеделци, които обработва хиляди декари земя използват най-мощните и качествени плугове, които с минимални разходи и действия да постигнат високи резултати.  По отношение на ценовия диапазон за тези мощни прикани инвентари не можем да се ангажираме с конкретна стойност. Тъй като всеки модел си има своите преимущества и възможности цената, която фермерите заплащат е съобразена с производителността и качеството на плуга. Идеята е да се инвестира в машина и техника, която да е напълно оправдана и да допринесе за намаляването себестойността на продукцията. Така фермерите постигат добри математически стойности и успяват да предложат конкурентна продукция на българския и европейския пазар.

С помощта на плуговете не само се обръща пръста и се образуват бразди. В зависимост от вида на плуговете техните функции са доста разнообразени и взаимно допълващи се с останалите прикачни инвентари, които се използват при обработките на земята.  Разораване, разрохкване, размесване, отстраняване на плевелна растителност и други са операции, които можете да извършвате с правилно подбрания плуг. За ефективно земеделие, положителни резултати и надеждна работа инвестирайте в качествените плугове от MASS.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *