Възникване, необходимост и същност на кредита

Кредитите спадат към финансовите услуги със сложна икономическа формула. Тяхната история датира от преди над 3 хиляди години. Няма ясна и конкретна точка на възникването, но кредита се свързва с древни държави като Асирия, Египет, Вавилония. Като неизменна част от търговските отношения се оказва, че кредата е бил доста разпространен сред търговците по тържищата и пазарите. Като места, които са свързани с обмяната на пари и ценни предмети тук търговците са използвали разнообразни методи за прокупко-продажба. С усъвършенстването на тези търговски отношения безспорно кредита се е превърнал разменна форма. Покупката на стоков капитал се дават под формата на заем и купувача се задължавал след определен период от време да изплати взетата скока като за услугата дължи не само сумата, но и определена между страните лихва. С развитието на пазарната икономика естествено този метод започва да се усъвършенства и да работи и в съвременните икономически рамки. Банките, които също са ресурс за получаване на кредит също имат съществена роля за развитието на този финансов инструмент, но и до ден днешен търговското кредитиране си остава по-лесния и атрактивен способ за много компании да избегнат набирането на документи и представянето им за да им бъде отпуснат финансов кредит.

Днес кредита е част от нашето ежедневие.  Факт е, че много развити страни и мегаполиси , и тяхното население живее на креди и това е абсолютно естествено. Самата технология на удовлетворяване на потребностите на хората се явява като вземане на пари, които в последствие се връщат на финансовата институция, която ги е отпуснала с дължимата за това лихва. По своя вид заемите биват доста многообразни не само от гледна точка на размера на сумата, но също така и според срока, погасителния план и дали кредитополучателя е физическо или юридическо лице.ипотечен кредит

За фирмите, които развиват производствена или търговска дейност свежият капитал е въпрос на възможност за развитие. За да постигнат още по-добри печалби и да привлекат повече партньори и клиенти е важно да се внедрят иновации и да се усъвършенства дадения продукт, да се разнообрази гамата от стоки или услуги. Разбира се, това може да се постигне с оборотни средства и инвестиция в правилната посока. Не всички фирми обаче разполагат с капитал затова в случая кредита се явява техен основен ресурс за да постигнат желаната цел. За да си на пазара и да си привлекателен е важно да предложиш гъвкавост, нещо различно и съобразено с нуждите на потребителите. Стопанските цели, които са заложени имат нужда от пари, които да бъдат инвестирани и по този начин фирмата да получи нужния шанс за по-високо конкурентно развитие. Много банки и небанкови институции отпускат кредити на фирмите. Условията и размера на договорените лихви зависят от доста фактори. Напоследък се наблюдава една много положителна практика, която позволява на компаниите да използват кредити при доста добри финансови условия.

Що се отнася до кредитите, които се отпускат на физически лица тук разнообразието наистина е огромно. Днес много домакинства предпочитат да ползват услугите на банки и фирми за заеми за да си закупят жилище, друг имот с цел инвестиция, автомобил, да стартират собствен бизнес или просто да покрият чисто битовите си потребности. Това не новост, а една от добрите практики, които се прилагат за да могат гражданите да живеят значително спокойно и съобразно нуждите си. Когато постъпим на по-добре платена работа това до известна степен ни дава възможност за по-добър живот, но ако се случи точно обратното, то в такива случаи искаме или не трябва да разчитаме на кредит, с който да покрием разходите си.  Заемът се изразява с конкретна сума пари. За разлика от древността, когато предмет на кредита са били често предмети и скъпоценности, днес измерението е строго определено и независимо от това с каква цел и за какво ще бъде разходван самия кредит, то погасяването му се измерва в парични знаци.

Освен банковите кредити, които са значително по-дългосрочни и за доста по-големи суми, днес на пазара са доста популярни и така наречените бързи заеми. Тяхната характеристика и известност се дължи на факта, че по този начин кредитополучателите могат да кандидатстват за по-дребни суми, като срокът за тяхното връщане е сравнително кратък. Несъмнено при бързото кредитиране има доста висок риск от лоши кредити, които поради ред причини остават необслужвани от кредитополучателите. Това е и причината тези финансови услуги да бъдат с доста по-висок лихвен процент и такси, като вид гаранция, че загубите за фирмите, предлагащи такива няма да са толкова фрапиращи.

Кредита е необходимост, той е фактор, който може да ни даде възможност да подобрим бизнеса си или да ни измъкне от затрудненото положение, в което сме попаднали. Затова има толкова висок интерес към тази услуга и действително с навлизането на технологиите и иновациите кредиторите предлагат неограничени възможности за предоставяне на кредит – по телефона, онлайн, чрез мобилни консултанти и други.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *