Кога се нуждаем от услугите на фирми за митническо агентиране?

С извършването на транспортни дейности по внос и износ на стоки и товари с търговска цел има изисквания за митническо оформяне и освобождаване на пратките. Всяка страна си има митнически служители, които следят за стриктното спазване на законодателството и именно с тази дейност се осъществява контрол върху това какви стоки и продукти излизат или влизат в страната ни. Има такси, мита и други, които са дължими при внос или износ на стоки към съответната страна. Така, че задължително условие товара да бъде придружен от правилно изготвени митнически транспортни документи. Цялата тази дейност обаче е свързана с доста време и разходи. Затова бизнеса работи с фирми, които са много добре запознати с митническото законодателство и разполагат с програма, която дава възможност за онлайн подаване на митнически документи към Агенция митници. По този начин се пести много време и няма нужда товара да стои и да чака реда си за да бъде освободен и да продължи по своето местоназначение.митнически документи

Фирмите, които извършват митническо представителство се ангажират с коректно оформяне и изготвяне на митнически документи. По този начин грешките за попълването са сведени до минимум и действително бизнеса има основно ползи от това да наеме такава компания и да разчита на бързината и коректното обслужване. А за да бъде всичко законосъобразно товара трябва да бъде придружен от документи, които са правилно изготвени. Задълбоченото познаване на материята определено дава на бизнеса мотивация да се доверят на представителните фирми и така времето се оказва основен ценен показател. Митническата нормативна уредба е сложна структура и наистина няма как търговец и производител на обувки или пък мебели да има такива познания. Именно поради това е  напълно естествено да се поверят изготвянето на транспортни и митнически документи на представителства, които на база своя опит и умения да попълнят коректно митническите документи и по този начин да спестят време.

Коректното обслужване е свързано с много дейности, които могат да се отнасят до изготвяне на транзитни документи, митническо съхраняване на стоки, електронно деклариране, попълването на всякакви митнически бланки и документи които се изискват от служителите на Агенция Митници. Ако сте извършили некоректно и грешно попълване на документацията, която придружава пратката то имайте предвид, че можете дори да бъдете подведени под наказателна отговорност. Затова не бива да подценявате факта, че транспортните, митническите и всякакъв друг тип документи, които се отнасят за определена стока, пратка или товар следва да са коректно изготвени. Именно това е една от причините бизнеса да разчита на фирми, които предлагат услугата митническо представителство.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *