Кремация – редно ли е да се изгарят телата на починалите?

Противоречията относно кремирането на човешкото тяло е тема, която е често дискутирана. Заставайки една срещу друга религиозните учения и до днес не успяват да намерят точен отговор на това дали кремацията е хуманна или не. Изхождайки от това, че човешкото тяло след смъртта се освобождава от душата и изгаряно така се извършва пречистване не малко култури по света практикуват този погребален ритуал. Християнството и най-вече католиците отхвърлят кремирането, като погребален акт, защото по този начин починалия не може да получи христовото възкресение. Плетеницата от тези и изложения наистина би объркала човек, който не е наясно с това и в момент, в който трябва да вземе решение се оказва, че има нужда от помощ и разяснение. В страната вече в не малко градове се извършва кремация в София, Бургас, Варна и други градове. Изгарянето на тялото на починалия обикновено се извършва по негово желание и неговите близки се съобразяват с последната му воля. Но когато роднините трябва да вземат такова решение вече това е въпрос на лична преценка.210342.p

Оказва се, че кремацията се предпочита като по-евтиният вариант за погребение. За да бъде положено тялото в гробищния парк се заплаща съответната такса и не всички хора имат възможност да заплатят такава. Затова кремирането на тялото и полагането на праха на починалия в специална урна се извършва като акт, който реално не изисква твърде много разходи, като например при традиционното погребение. В зависимост от традициите и обичаите понякога близките предпочитат да задържат урната в дома си като така се вярва, че починалият винаги ще бъде с тях. Според католицизма обаче, независимо от това, че тялото е кремирано то трябва да бъде положено в гробищния парк като се счита, че по този начин душата ще премине в отвъдното и ще получи опрощение и спокойствие.

Навлезем ли в дебрите на отвъдния свят винаги се намират хора, които да дават съвети за това кое е редно и кое не. В крайна сметка съвременния човек сам прави реална преценка на ситуацията и дали ще предпочете кремация или традиционно погребение за близкия, който е загубил е въпрос на финанси и виждане. Само като факт, ще отбележим, че агенциите в по-големите градове като София определено предлагат доста по-добри цени за погребение, когато е съпроводено с кремиране по една особено важна причина. Оказва се, че последните няколко години гробищните паркове стряскащо увеличават своите размери и това е предпоставка за замърсяването на почвата и водите. Преценката оставяме на Вас!