Групажен транспорт от Турция-рентабилно решение за Вашия бизнес

Не са редки случаите, при които търговци от страната получават поръчки от своите партньори от Турция за обем стоки, които не могат да запълнят една товарна единица. В този случай най-ефективен се оказва групажния транспорт, тъй като самите превозните разходи се поделят между всеки един от ползващите транспортната услуга. Така реално си осигурявате бързина за осъществяване на доставката, но не плащате като цял камион например, а пропорционално на обема на товара, който се извозва. Групажния транспорт е широко разпространен не само за пратки извън страната, но и такива, които се осъществяват в пределите ѝ. Факт е, че е много по-рентабилно за фирмите да ползват такава транспортна услуга, тъй като това гарантира намаляване на разходите за осъществяване на доставките.групажен транспорт

Като една от близките страни, с която си партнираме в обмена на стоки е Турция. Ежедневно по статистически данни през границите на двете страни преминава стоки за милиони левове, което на практика означава, че международните търговски отношения между двете страни се развива в изключително благоприятна посока. При групажен транспорт от Турция и до нея българските компании използват услугите на спедиторски фирми, тъй като по този начин се гарантира висока ефективност и ниски разходи, независимо от това какъв е обема на стоките, които се превозват.

Групажните превози от и до Турция са се превърнали в една доста търсена услуга, тъй като с помощта на спедиторските и логистични компании се намира възможно най-доброто и правилно решение за балансиране на доставните разходи от и до двете страни. Проблема с намирането на клиенти, които да запълнят една транспортна единица се прехвърля именно в ръцете на логистичните компании, чиято основна задача е да отговори на очакванията на своите клиенти и да подбере възможно най-рентабилното и изгодно икономическо решение. а както всеки търговец знае транспортните разходи могат да са причина стоките му да се продават бързо или пък поради високата си цена да пребивават за дълго време в складовете.

Именно поради това ако търсите наистина достъпно решение за групажен транспорт от Турция или обратно то ето, че имаме решение. Униспед е копания, която може да предложи разнообразни логистични решения, с които да постигнете икономически добри резултати. с помощта на групажните доставки от плещите ви отпадат високите разходи, които следва да платите за транспортиране, а солидарно всъщност ги споделяте с други клиенти, които също се нуждаят от групажни транспортни услуги. Изберете Униспед и изберете приемлив и изгоден транспорт, който ще направи стоките ви конкурентни на българския и турския пазари.