Смяна на водомери в жилищен блок – полезна информация за домакинствата

Основните и задължителни сметки, които се плащат в един имот са тези за вода и електрическа енергия. А за да се отчетат показанията на консумираните количества е важно да има монтирани измервателни уреди. За електрическата енергия това са електромерите, а за водата – водомери. В хода на ползване на тези уреди е редно да отбележим, че те също се нуждаят от профилактика или подмяна. А днес ще ви разкажем какво следва да предприемат жителите на един блок в София, в който настъпва момент за смяна на водомерите при всички абонати. Защо се налагат такива ремонти? При сключването на договор с дружеството доставчик на вода се вземат предвид някои важни обстоятелства, които се отнасят до срок на експлоатация на един измервателен уред. Именно с изтичането на такъв срок възниква необходимостта от демонтирането на старите и поставянето на нови водомери.

Срокове, изпълнение и узаконяване на водомери

Със сигурност ако вече над десет години живеете в жилищен блок в София и до сега не сте имали проблеми с отчитането на водата в даден момент инкасаторите ще ви напомнят, че съвсем скоро ще трябва да преминете през смяната на водомер. Принципно такива измервателни уреди е желателно да се сменят на всеки 15 години, а понякога и по-рано като идеята е да се осигури прецизно и точно отчитане на разходите, които домакинството прави при разходването на вода.

Провеждането и изпълнението на услугата смяна на водомери на блок София преминава през различни етапи. Те се отнасят до наемането на екип, който да извърши смяната, реалната подмяна като фигуриране на ден и час както и разбира се, узаконяване а новия водомер. И както и очаквате тези етапи са изключително пряко свързани с контрол от страна на дружеството доставчик, защото:

  • Екипа, който ще наемете за извършване на услугата трябва да бъде с валиден лиценз, който е издаден от дружеството доставчик;
  • Има значение какъв вид нов водомер ще бъде използван т.е. трябва да бъде утвърден от дружеството доставчик;
  • Етапите на монтиране на водомера трябва да бъдат съобразени с основните стъпки, които съпровождат демонтажа и монтажа, описи, протоколи и узаконяване.

Със сигурност фирмите, които могат да бъдат изпълнители на тези услуги трябва да бъдат изключително компетентни и отговорни. Именно затова от съществена значимост е това те да бъдат лицензирани и оторизирани за извършване на такива дейности.

Етапи, през които протича смяната на водомер

Не бива да гледате на подмяната на водомера като на вид прищявка на ВиК дружеството от София. Всъщност става въпрос за това, че се цели свеждане до минимум риска на ощетяване както за абонатите така и за самото дружество от гледна точка на това да бъдат правилно отчитащи консумираната вода от уредите за отмерване. Водомера е чувствителен и при механични повреди както и некачествена вода, която преминава през него могат да настъпят промени в прецизната му работа. А това със сигурнос ще наложи необходимостта дори преди да настъпи момента за цялостната смяна на уредите в жилищен блок в София съответния уред да бъде подменен. Но независимо дали по предписание за смяна на водомерводомери на блок в София или поради индивидуална повреда е необходимо да се извършат следните стъпки от лицензирания водопроводен екип:

  • Демонтиране на водомер;
  • Издаван на протокол за причината за смяната, описване на номер на пломба както и сериен номер на измервателния уред;
  • Избор на нов водомер – обикновено се предлагат няколко утвърдени варианта и клиента избира този, който е най-ефективен и достъпен за джоба му;
  • Монтиране на нов водомер и тестване за прецизната му работа;
  • Узаконяване на водомера чре издаване на протокол и поставяне на нова пломба.

Документацията от проведените работи се доставят в офиса на дружеството доставчик на вода за да се финализира узаконяването и така домакинствата от жилищния блок от София да могат да получават прецизни и коректни сметки за разходената от тях вода.