Полезна информация за септичните ями – изграждане и поддръжка

Септичните ями са онези на пръв поглед примитивни съоръжения за събиране на фекални и канални води, които се използват на места, където няма достъп до централна канализация. Именно решението да се изгради септична яма и да се извършва периодично нейната поддръжка ще бъде тема на днешната ни публикация. И ако си мислите, че през 21 век е невъзможно са има хора, които живеят без да са свързани с канализация то грешите. Защото в селата и отдалечените квартали до големите градове е факт, че домакинствата се налага да прилагат ефективни действия за да заложат на своите приоритети и удобства. А септичната яма е решение, което от временно може да се окаже в състояние на постоянно поради това, че не се очаква скоро изграждането на централна канализация в населеното ви място. А решението за поддръжка можете да откриете на https://kanaltehnik.com/.

Роля на септичната яма

Когато трябва да дадем кратък анализ на това за какво служи и се ползва септичната яма то едва ли има човек, който би се затруднил да обясни ползите от това примитивно съоръжение. Характерно за септичните ями е това, че те са невероятно ефективни решения, с които човек може да си осигури отвеждане на канални и фекални води от дома в изградено за целта пространство. Самата яма се създава по определени правила, които до голяма степен зависят от това да се осигури качествено отвеждане на водите, ограничаване на миризмите както и опазване на почвата от замърсяване и екологична криза. За целта ето кои са важните аспекти за качествено изградената септична яма:почистване на септична яма

  • Да бъде избрано местоположение, което е на отстояние поне 2 метра от жилищната сграда;
  • Да се определи размер, който да е съпоставим на нуждите на домакинството;
  • Да се направи ефективна и качествена хидроизолация, която да не позволи проникване на замърсените води в почвата;
  • Ямата да бъде обезопасена и много добре затворена;
  • Да се предвиди вентилационен отвор, който да намали риска от повишаване на налягането.

Kanaltehnik съветват задължително да се консултирате със специалист при изграждане на септична яма.

Основни правила за почистване и поддържка

Поддръжката е не по-малко важна от това да се изгради септична яма. За да бъде оптимално дълъг нейния експлоатационен период е редно винаги да се съобразявате с някои основни правила:

  • Да наемате професионалисти за почистване на септичната яма;
  • Минимум през интервал от 6 месеца ямата да бъде отводнявана и дезинфекцирана;
  • При риск от преливане да потърсите специалисти, които да се справят с нужното качество.

Ако разчитате на септична яма е очевидно, че няма как да не полагате грижи за нея. А за да няма изненади ви съветваме винаги да се доверявате на kanaltehnik.