За нуждата от батерии в съвременния живот

батерии

В съвременния живот използването на батерии е широко разпространено. Те са захранващи елементи, които осигуряват електричество на всякакви уреди, а самите те удовлетворяват потребителите с постигнатата автономност. Разбира се, че много примерите за използване на батерии. Сред тези от бита и ежедневието ни са захранването на мишката за компютъра, слушалките, стенните часовници, дистанционните на телевизора, фенерчета и още много други. Що се отнася до това да се вземе правилно решение относно покупката на подходящите за вашите устройства е важно да споделим някой тънкости, които са свързани именно със спецификата на устройството, което ще бъде захранвано.

Основни видове

Преди да закупите батерия има защо да се запознаете с всички онези фактори, които се отнасят до техния тип. Според нуждите от енергия на съответното съоръжение и неговата мощност е редно да се подходи с особено внимание към подбора на източника на енергия. И тъй като технологиите непрекъснато се развиват и усъвършенстват производителите на батерии ни представят широк спектър от възможности и решения, които биха позволили да се осигури такъв източник, който е максимално икономичен и безопасен както за потребителите така и за околната среда. На пазара се предлагат следните варианти:

 • Алкални. Може би са едни от най-широко разпространените и използвани. Удобни са, тъй като да еднократна употреба и след изчерпване на заряда в тях ги изхвърляте в обозначените за целта места. Приложими са за захранване на всякакви електронни играчки, домашни устройства, преносими радиа, тонколони и други;
 • Никел-металхидридни (NiMH). Алтернатива са на алкалните, с възможност за многократна употреба. Отличителните им белези са дългия живот и по-голяма капацитет;
 • Литиево-йонни (Li-ion). Също често използван вариант, подходящ за захранване на съвременните електронни устройства. Леки са, имат дълъг живот и висока енергийна плътност;
 •  Литиево-полимерни (Li-Po) са подобни на предходните, но се отличават по това, че са с меко тяло и по-гъвкави форми. Използват се в устройства като мобилни телефони, таблети, дронове и други;
 • Оловно-киселинни батерии или накратко акумулаторите за автомобили. Това, което е характерно за тях е, че са надеждни, евтини и са по – тежки. Използват се при соларни системи, аларми и други устройства.

Сами можете да съобразите типа на батерията, която следва да изберете според устройството, което ще захранвате. Определящо е това, че наистина има огромен потенциал от възможности, които биха ви позволили да се фокусирате върху онези варианти, които за ефективни и отлични енергийни показатели.

Иновации в производството

батерия за електромобил

Още в началото на темата споделихме, че има множество съвременни алтернативи, които са максимално щадящи природата и позволяват на потребителите да се възползват от огромен енергиен ресурс. Водени от идеята за максимално количество енергия, което може да осигури на устройството на пазара се появиха:

 • Солидно-електролитни. Това са подобрени версии на литиево-йонните, които се характеризират с много високо ниво на безопасност и дълготрайност. Разполагат с потенциал да подсигурят по-голяма енергийна плътност, много по-бързо зареждане и по-голяма заради това, че при производството им липсват лесно запалими химикали;
 • Литиево-въздушни. По самото наименование можете да се досетите, че става въпрос за екологични решения. Те използват кислород от атмосферата, за да реагират с литиевия електрод. Със значителна енергийна плътност от съществуващите стандартни литиево-йонни са. Този тип технология все още се разработва и подобрява, но това не пречи да бъде приложена в производството на електромобили и други;
 • Водородни горивни клетки. Представляват алтернативен подход за съхранение на енергия. Принципа им на действие е в това, че комбинират водород и кислород, за да създадат вода, като освобождават енергия от процеса. Екологично чисти са и могат да предложат висока мощност както при автомобили така и стационарни енергийни системи.

Става въпрос за продукти, които представляват съществена част от съвременния живот. Благодарение на тях се захранват много устройства, които са предназначени както за бита така и за индустриални нужди. В зависимост от областта на използване пазара предоставя разнообразни технологии и възможности за захранващи решения, които са с висока плътност, гарантирано дълъг живот и максимална безопасност.

Защо е наложително рециклирането на батериите?

С оглед на следване принципите за енергийна ефективност и намаляване на вредните емисии се прилагат принципите за рециклиране на батериите. Самото рециклиране се налага в световен мащаб като тенденция за подобряване възможностите за захранване на устройствата. Цели се използването на суровини и материали от вече непотребни батерии като се разработват значително по-ефективни начини за съхраняване на енергия. Освен това по този начин се намалява и отпадъка, който остава след употребата на този тип захранващи продукти.

За едно екологично устойчиво и развиващо се общество не е без значение на какъв тип батерии ще се доверите с оглед да бъдат осигурени батерии с отлична енергийна плътност, които са:

 • По-безопасни;
 • По-дълготрайни;
 • По-ефективни;
 • По-мощни;
 • Природосъобразни.

Автономното използване на уреди в бита, на работното място, в различни браншове на бизнеса е възможно именно благодарение на батериите. Най-голямо разнообразие от захранващи енергийни продукти можете да откриете в каталога на магазин Ташев Галвинг. Запознайте се с гамата възможности, изберете и поръчайте онлайн.